Gdzie postawić zbiornik na gaz propan na prywatnej posesji?

przez Redakcja
gaz naziemny v

Wybór lokalizacji zbiornika na gaz propan nie jest kwestią zupełnie dowolną. O ile właściciel posesji i instalacji ma spore pole manewru, to jednak powinien pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących lokalizowania zbiornika na gaz, gdyż są one ściśle regulowane przepisami. Dlatego też ważne jest, aby przed posadowieniem zbiornika na gaz propan na naszej działce dokładnie zorientować się w obowiązujących w tej kwestii przepisach. Inne wymagania stawiane są przed zbiornikami naziemnymi, a inne obowiązują dla zbiorników podziemnych. Przybliżymy najważniejsze wymogi, aby wybór miejsca na zbiornik był dużo łatwiejszy i jednocześnie zgodny z przepisami.

Zbiornik na propan naziemny a podziemny i ich lokalizacja

Dla kogo zbiornik naziemny a dla kogo podziemny? Co decyduje o wyborze konkretnego z nich? Czasem kwestią decydującą jest estetyka. Zbiornik podziemny może zostać całkowicie ukryty pod powierzchnią gruntu. Co więcej, na ziemi, którą przysypano zbiornik można zasiać trawę albo posadzić drobne kwiaty. Jedynym elementem wystającym ponad powierzchnię gruntu jest armatura niezbędna do tankowania. Wszystkie te kwestie sprawiają, że estetyka obejścia pozostaje na niezmiennym poziomie, a wartość nieruchomości nie spada. 

Bywa również, że ważniejsze są kwestie finansowe. Wtedy wybór pada na zbiornik naziemny, w przypadku którego nie tylko zakup jest tańszy, ale również jego posadowienie na działce jest łatwiejsze i tańsze. Jednak w większości przypadków znacznie ważniejsza jest wielkość działki, gdyż umieszczenie na niej zbiornika naziemnego wymaga zachowania większych odległości określonych w ustawie. Dodatkowo niezależnie od rodzaju zbiornika na gaz należy pamiętać, że nie może on być umieszczony w naturalnym zagłębieniu terenu. Wszystkie wymogi w tej kwestii zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należy także pamiętać, by lokalizacja zbiornika na gaz pozwalała na zatankowanie go propan, czyli jednocześnie musi być zapewniona możliwość dojechania do niego cysterną, która dostarczy zapas gazu propan.

Umiejscowienie zbiornika naziemnego na propan na posesji

Jak już wspomnieliśmy, aby na działce umieścić zbiornik naziemny, musi ona być nieco większa. Wynika to z faktu, iż ustawodawca określił minimalne odległości zbiornika zarówno od budynków mieszkalnych, jak i sąsiedniej działki, studzienek kanalizacyjnych czy linii wysokiego napięcia. Odległości te różnią się także w zależności od wielkości zbiornika. Dostępne są zbiorniki na gaz o pojemności 2700, 4850 lub 6400 litrów. Dla jednorodzinnych domów mieszkalnych wykonawcy proponują zbiornik na gaz propan o pojemności 2700 litrów. W przypadku zbiornika o pojemności do 3 m3 minimalna wymagana odległość od budynku mieszkalnego, produkcyjnego czy magazynowego wynosi 3 metry. Dodatkowo należy zachować odległość 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki budowlanej, 1 metr od sąsiedniego zbiornika niezależnie od jego rodzaju, a także 3 metry odległości od linii wysokiego napięcia oraz 5 metrów odległości od studzienki kanalizacyjnej.

Umiejscowienie zbiornika podziemnego na propan na posesji

Dla mniejszych działek, gdzie ilość miejsca jest znacznie ograniczona, zdecydowanie lepszym wyborem jest zbiornik podziemny. W ustawie określono, że odległość zbiornika podziemnego, zarówno od budynku mieszkalnego, jak i granicy sąsiedniej działki, może być znacznie mniejsza, niż w przypadku zbiornika naziemnego. Jednocześnie te zmniejszone odległości nie mają negatywnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników. I tak zbiornik o pojemności do 3 m3 powinien być oddalony od budynku mieszkalnego, produkcyjnego lub magazynowego o co najmniej 1 metr. Oprócz tego należy pamiętać o zachowaniu odległości co najmniej 0,5 metra od granicy sąsiedniej działki budowlanej oraz 1 metra od innego zbiornika naziemnego lub podziemnego. Natomiast minimalne odległości od studzienki kanalizacyjnej i linii wysokiego napięcia są identyczne zarówno w przypadku zbiornika naziemnego, jak i podziemnego i wynoszą odpowiednio 5 metrów i 3 metry. Mając na uwadze te wymogi, przy ich zachowaniu można dowolnie wybrać miejsce, gdzie umieścimy zbiornik na gaz propan na naszej posesji.

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu LPG

Oceń ten post
reklama

Może Cię zainteresować