Różnice pomiędzy naziemnym i podziemnym zbiornikiem na gaz

przez Redakcja
propan zbiornik

Różne opcje i warianty zbiorników na gaz propan sprawiają, że możliwości dopasowania ich do potrzeb użytkowników są bardzo szerokie. Dzięki temu zbiorniki na gaz są niemal szyte na miarę, w zależności od wielkości działki, zapotrzebowania na gaz propan i dostępnego budżetu na inwestycję. Aby trafnie wybrać pomiędzy zbiornikiem naziemnym a podziemnym, warto przyjrzeć się cechom, które je od siebie odróżniają. Prezentujemy najważniejsze różnice pomiędzy naziemnym i podziemnym zbiornikiem na gaz.

Zbiornik podziemny i naziemny na działkach o różnej wielkości

Wielu klientów zastanawia się dlaczego wielkość działki przy wyborze typu zbiornika ma znaczenie. Otóż każdego właściciela działki chcącego zamontować na niej zbiornikową instalacje gazową obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawarto w nim minimalne odległości, jakie zbiornik na gaz musi zachować od budynków mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych czy produkcyjnych, od granicy działki, studzienek kanalizacyjnych i poziomych rzutów linii energetycznych. Przestrzeganie tych wymogów jest niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla siebie i swoich najbliższych. Odległości uzależnione są także od pojemności zbiornika z gazem. A jak to się ma do wariantu zbiornika?

Otóż wymagane odległości określone w rozporządzeniu są o połowę mniejsze dla zbiorników podziemnych niż dla naziemnych zbiorników na gaz. Tym samym zbiorniki naziemne są najczęściej polecane właścicielom niewielkich działek i mniejszych posesji. Znacznie łatwiej jest na nich znaleźć odpowiednie miejsce do ich posadowienia.

Na większych działkach umieszczenie naziemnego zbiornika na płynny propan jest znacznie mniej kłopotliwe. Należy jednak pamiętać, że te zalecenia nie wykluczają stosowania podziemnych zbiorników również na dużych działkach. Z kolei dla osób, które dysponują ograniczonym miejscem na posesji niektórzy producenci proponują zakup pionowego zbiornika na gaz propan.

Estetyczne aspekty umieszczania zbiornika na propan naziemnego i podziemnego na działce

Wielu klientów zwraca też uwagę na to, jak zbiornik na gaz wpasuje się w otoczenie domu. Nie jest to niczym dziwnym ani nadzwyczajnym. Wiele osób wierzy w to, że stan naszego domu i jego obejścia ma wpływ na pierwsze wrażenie gości i postrzeganie samego właściciela nieruchomości. Tłumaczy to ogromną dbałość o podwórko wokół domu. Dla niektórych ustawiony w widocznym miejscu zbiornik na gaz nie jest wymarzonym elementem wystroju.

Z problemem tym nie mamy do czynienia w przypadku podziemnych zbiorników na gaz. Mogą one zostać częściowo lub całkowicie zakopane pod ziemią i dzięki temu być niewidoczne. Ponad powierzchnią ziemi pozostaje jedynie armatura zbiornikowa, która służy do tankowania gazu. Dodatkowo na ziemi przykrywającej zbiornik z gazem można zasiać trawę lub zasadzić drobne kwiaty, dzięki czemu będzie ciężko go zlokalizować. Nie poleca się jednak stosowania na ziemi pokrywającej zbiornik większych roślin o rozbudowanym systemie korzeniowym, gdyż mógłby on uszkodzić sprzęt. Zbiorniki naziemne lepiej sprawdzą się u osób nie przywiązujących tak dużej wagi do wizualnych aspektów otoczenia domu. Niemniej jednak je również można delikatnie zamaskować ukrywając za krzewami.

Różnice w cenie zbiorników na gaz naziemnych i podziemnych

Jest jeszcze jedna cecha, która odróżnia od siebie naziemne i podziemne zbiorniki na gaz. Nie ma ona zupełnie wpływu na funkcjonalność, żywotność czy niezawodność zbiornika na gaz. Cechą tą jest cena.

Zbiorniki naziemne i podziemne o tej samej pojemności różnią się ceną. Podziemne zbiorniki na propan są nieco droższe, natomiast naziemne zbiorniki na gaz mają nieco niższą cenę. Różnice nie są znaczące, jednak bywa, że budżet inwestorów jest mocno ograniczony lub pozostałe cechy odróżniające oba typy zbiorników nie mają dla klienta zbyt dużego znaczenia.

Oprócz tego również samo posadowienie zbiornika przez firmę może być wyceniane odmiennie w zależności od tego czy dotyczy naziemnego, czy podziemnego zbiornika. Niektóre firmy podają wyższy koszt posadowienia podziemnego zbiornika ze względu na większą ilość pracy i czasu, jaki pochłania to zadanie.

Jednak niezależnie od wspomnianych tu różnic należy pamiętać, że zbiorniki na gaz propan to funkcjonalne i niezawodne sprzęty zarówno w wariancie podziemnym, jak i naziemnym.

Oceń ten post
reklama

Może Cię zainteresować