Urządzenia do uzdatniania powietrza w systemach wytwarzania sprężonego powietrza

przez Redakcja
filtry sprezonego powietrza almig

Nowoczesne urządzenia, które gwarantują redukcję wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym cząsteczek stałych, oleju, mikroorganizmów oraz wody tworzą systemy skutecznego uzdatniania sprężonego powietrza. Ich obecność jest kluczowa dla dłuższej żywotności posiadanego parku maszynowego i jego sprawnej, bezawaryjnej pracy. 

Pierwszy etap  uzdatniania sprężonego powietrza

Pierwszym etapem uzdatnianie sprężonego powietrza są separatory cyklonowe. Jest to kluczowy element skutecznego uzdatniania powietrza w systemach kompresorów przemysłowych. To urządzenia montowane za sprężarkami w celu usunięcia skraplającej się wody, powstałej w wyniku schłodzenia sprężonego powietrza w chłodnicy końcowej sprężarki oraz w rurociągach.

Separatory cyklonowe mają za zadanie wychwycenie skroplin wody pojawiających się w instalacjach sprężonego powietrza. Wybierając nowoczesne urządzenia, którymi są separatory cyklonowe można zdecydować się na te, wyposażone w pływakowe lub elektroniczne spusty kondensatu, które są sterowane czasowo lub pojemnościowo.

Separator cyklonowy odpowiada za usuwanie wody oraz kondensatu wodno-olejowego z wytworzonego sprężonego powietrza. Zasadą działania tego urządzenia jest wprowadzenie powietrza w ruch wirowy przy pomocy kierownicy, która umieszczona jest we wnętrzu separatora. Działanie siły odśrodkowej na cząsteczki wody lub kondensatu wodno-olejowego powoduje, iż zostają one wyrzucone na ścianki separatora i swobodnie spływają po nich, zbierając się w jego dolnej części. Następnie usuwane są one na zewnątrz poprzez spusty kondensatu elektroniczne lub pływakowe. Skuteczność działania separatora cyklonowego sięga do 99% dla cząsteczek o wielkości od 10 do 50 mikronów, co oznacza, że jest to urządzenie bardzo potrzebne, wydajne i sprawne.

Do czego służy osuszacz adsorpcyjny?

Bardzo przydatnym sprzętem w procesie uzdatniania sprężonego powietrza jest także osuszacz adsorpcyjny, który gwarantuje usunięcie wilgoci ze sprężonego powietrza. Osuszanie adsorpcyjne, obok odolejania i filtracji cząsteczek stałych, jest bardzo istotnym elementem procesu uzdatniania. Polega ono na wyeliminowaniu wilgoci, dzięki czemu, cała instalacja wytwarzania sprężonego powietrza dłużej zachowuje swoją sprawność i żywotność, ponieważ poszczególne jej elementy nie są narażone na degradacyjne działanie korozji.

Osuszacz adsorpcyjny pomaga uzyskać najniższy poziom wilgotności sprężonego powietrza w instalacjach poprzez osiągnięcie punktu rosy na poziomie nawet do minus 70 stopni Celsjusza. To urządzenie zbudowane z dwóch kolumn, które pracują naprzemiennie. Są one wypełnione absorbentem w postaci silika-żelu. Jedna kolumna suszy sprężone powietrze, które przez nią przepływa, zaś druga jest suszona, a inaczej mówiąc regenerowana, co oznacza, iż cząsteczki wody są usuwane z tej kolumny poprzez strumień przepływającego przez nią powietrza o odpowiedniej sile.

Osuszacze absorpcyjne są niezawodne, nie pobierają zbyt wiele energii elektrycznej, a także zapewniają skuteczne osuszanie i niską wilgotność końcową sprężonego powietrza. Wyróżnia je także tani koszt eksploatacji oraz atrakcyjna cena zakupu.

Wykorzystanie osuszaczy chłodniczych i separatorów kondensatu w sprężarkowniach

Urządzeniem warunkującym sprawny proces uzdatniania sprężonego powietrza są także osuszacze chłodnicze, które instaluje się w kompresorach przemysłowych w wielu zakładach produkcyjnych i firmach usługowych. Działanie tego sprzętu polega na dwustopniowym schładzaniu ciepłego sprężonego powietrza do punktu rosy wynoszącego plus 3 stopnie Celsjusza.

Na pierwszym etapie następuje wstępne schładzanie, które polega na wymianie ciepła zachodzącej pomiędzy gorącym powietrzem wchodzącym, a chłodnym osuszonym powietrzem wychodzącym. Kolejny stopień schładzania następuje w wymienniku ciepła z wykorzystaniem tak zwanego czynnika chłodniczego.

Osuszacz chłodniczy to urządzenie ekologiczne i niepowodujące degradacji środowiska naturalnego. Może ono być wykorzystane do każdego rodzaju przepływu powietrza, zarówno małego, jak i bardzo dużego do 600 m3 na godzinę. Sprzęt pomaga usunąć wilgoć ze sprężonego powietrza, co wpływa na wysoką jakość produkowanego sprężonego powietrza w wielu gałęziach przemysłowych.

Istotnym urządzeniem wykorzystywanym do uzdatniania sprężonego powietrza jest także separator kondensatu, który pomaga pozbyć się mieszaniny wody i oleju powstającej w procesie wytwarzania sprężonego powietrza, głównie przy użyciu kompresorów przemysłowych smarowanych olejem.

Proces uzdatniania sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniej jakości produktu końcowego, którymi jest wytworzony towar lub wykonana usługa.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – kompresory i sprężarki powietrza

5/5 - (2 votes)
reklama

Może Cię zainteresować