Jakie kary niepieniężne grożą przedsiębiorcy? Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska

przez Redakcja
jakie kary niepieniezne groza przedsiebiorcy

Jednym z wymiarów ochrony środowiska jest nakładanie kar na przedsiębiorców, którzy uchylają się od wykonywania nałożonych na nich obowiązków środowiskowych. Sankcje mogą mieć zarówno charakter finansowy, jak i niefinansowy. Jedne i drugie potrafią być niezwykle dotkliwe. Jakie kary niepieniężne grożą przedsiębiorcy za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska?

Prawo ochrony środowiska – jakie sankcje niefinansowe grożą przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie przepisów?

Przedsiębiorcy często zdają sobie sprawę, że za uchylanie się od wykonywania określonych obowiązków środowiskowych i naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska grążą im sankcje finansowe, np. w postaci opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych. Ich wysokość może opiewać na kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych, co doprowadziłoby do znacznego uszczuplenia budżetu niejednej firmy.

Jak się jednak okazuje, sankcje niefinansowe mogą mieć dla przedsiębiorcy jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje. Co i kiedy grozi za uchylanie się od obowiązków środowiskowych i nieprzestrzeganie prawa?

1.  Wstrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 364 ustawy Prawo ochrony środowiska, WIOŚ ma prawo wydać decyzję o wstrzymaniu działalności gospodarczej w dwóch przypadkach – jeśli:

  • powoduje ona pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach,
  • stwarza ona zagrożenie życiu lub zdrowiu ludzi.

Co ważne, to na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska ciąży obowiązek wykazania, jakimi przesłankami kierował się przy określaniu ewentualnego naruszenia i jego skali. Ponadto WIOŚ wydaje decyzję o wstrzymaniu prowadzonej działalności w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, by zapobiec pogarszaniu stanu środowiska.

2.       Wstrzymanie użytkowania eksploatowanej przez przedsiębiorcę instalacji

Zgodnie z art. 367 ustawy Prawo ochrony środowiska, WIOŚ ma prawo drogą decyzji wstrzymać użytkowanie instalacji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska wprowadza do niego substancje lub energię, naruszając warunki przyznanego pozwolenia.

3.       Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia/zezwolenia na korzystanie ze środowiska

Następuje ono wtedy, gdy instalacja nie jest należycie eksploatowana, np. z naruszeniem jego warunków. W efekcie stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach albo zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

4.       Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań

Najczęściej są to działania mające na celu ograniczyć oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko albo przywrócić środowisko do właściwego stanu. Jeśli jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie ma możliwości nałożenia obowiązku podjęcia określonych działań, może zobowiązać przedsiębiorcę do uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz właściwego NFOŚiGW. Jej kwota ma odpowiadać wysokości szkód, które wynikły z naruszenia stanu środowiska.

Chociaż kary finansowe za niedopełnienie obowiązków środowiskowych i naruszenie przepisów prawa ochrony są dotkliwe, przedsiębiorcy powinni obawiać się nie tylko ich, lecz także niepieniężnych sankcji administracyjnych. Zalicza się do nich m.in. cofnięcie lub ograniczenie wydanego zezwolenia na korzystanie ze środowiska czy też wstrzymanie eksploatowanej instalacji. Mogą one ograniczać możliwości osiągania zysku, a także prowadzić do strat wizerunkowych. Utraconą w wyniku zerwanych dostaw lojalność klientów ciężko bowiem odzyskać.

Nie wiesz, czy wypełniasz wszystkie obowiązki środowiskowe? A może swoimi działaniami nieświadomie naruszasz przepisy prawa ochrony środowiska? Brak świadomości nie zwalnia Cię z odpowiedzialności administracyjnej. Umów się na konsultację z ekspertami ds. ochrony środowiska i sprawdź, czy prowadzisz działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Już krótka rozmowa rozwieje Twoje wątpliwości i naprowadzi Cię na właściwe tory. Dzięki temu przestaniesz obawiać się o przyszłość swojego biznesu.

Oceń ten post
reklama

Może Cię zainteresować